4hoog

4Hoog laat kleuters groeien via theater.
Theater beleven is een essentiële bouwsteen voor de ontwikkeling van ieder mens.

Neem kinderen serieus.
Neem kunst serieus.
En de wereld verandert.

VISIE

4Hoog maakt en speelt theater voor kleuters. Ons publiek is jong. Voor de meesten van hen is een voorstelling van 4Hoog de aller, allereerste theaterbeleving. Alles wat met theater te maken heeft is voor hen nieuw, spannend én de eerste keer. De kleuters in onze zaal zijn, op vlak van theater bekijken, beleven en behappen, nog onbeschreven blaadjes. En 4Hoog heeft het voorrecht en de verantwoordelijkheid om op die witte blaadjes -via theater- te schrijven en te tekenen.

Een kleuter is een wit blad.
Kleuters groeien en leren elke seconde van hun leven, altijd en overal.
Daarom is theater van cruciaal belang.
Door theater te kijken, wordt een binnenwereld aangeraakt, waarin fantasie, ontroering, beleving en verwondering een eigenheid en een vrijheid aanwakkeren.
Theater aanreiken is verbeelding prikkelen, uitdagen, doen verstillen, inzicht geven, soms verontrusten. En het is ruimte laten. Ruimte om te voelen. Om het wit tussen de regels te lezen en zelf in te vullen. Zelf, zoals je denkt of voelt of wil. Zo stimuleert theater zelfreflectie, dialoog, een empathische houding en een kritische blik.

Een kleuter is een wit blad.
Kleuters zijn vrij en puur en ongedwongen. En dat maakt hen het eerlijkste (en soms meest onbeleefde) publiek dat er bestaat. Dat kleine kinderen vrij zijn in hoe ze zich gedragen, betekent niet dat ze niet stil kunnen zitten en kijken. Ze kunnen diep gefascineerd en verwonderd zijn. Als je hen boeit, ontroert, uitdaagt en raakt, zijn kleuters het dankbaarste en heerlijkste publiek.
Dat maakt kleutertheater creëren tot een hele uitdaging. De zoektocht naar de juiste boog, de juiste dynamiek, de juiste spanning en de juiste taal kan erg confronterend zijn voor makers. Het vraagt een metier van uitpuren, inschatten, analyseren en aanvoelen. Het vergt een kennis over de mogelijkheden, het register, de verbeeldingskracht en het adaptatievermogen van een kind van 3. Kleutertheater staat voor engagement: “je moet je niet bukken voor kleuters, je moet net op je tenen gaan staan”.

Een kleuter is een wit blad.
Alles is nog nieuw en onontgonnen. Veel is voor het eerst.
Zo ook een theaterbezoek. Een heus avontuur dat lang vóór het betreden van de theaterzaal begint met de woorden ‘we gaan naar toneel’ en door zindert tot lang na het applaus. Daarom heeft 4Hoog aandacht voor de totale theaterbeleving van een kind. Elke stap in deze beleving verdient de nodige zorg. Met als ultieme doel kleuters het plezier, de impact en de geneugten van theater ten volle te laten ervaren.

Een kleuter is een wit blad.
Eerste kennismakingen zijn cruciaal.
We vinden het belangrijk om via theater kleuters in contact te brengen met andere kunstvormen. Theater en jazz, theater en opera, theater en erfgoed, theater en cabaret, theater en dans, theater en film... het geeft vonken en legt een kiem voor een leven verrijkt met kunst.
Het is belangrijk dat alle volwassenen in een kinderleven dit inzien. Niet alleen theatermakers, maar ook (groot)ouders, onderwijzers, kindbegeleiders, burgers, beleidsmakers ...

Een kleuter is een wit blad.
Een kleuter is wijs. Een kleuter slorpt op, voelt, denkt, reflecteert en neemt mee.
We verbazen ons, als experts in kleutertheater, telkens weer over de mooie, slimme, filosofische dingen die kinderen zeggen. Kleuters komen met hun open blik (bij momenten) dichter bij de kern van wat echt belangrijk is. Veel dichter dan wij, volwassenen. De manier waarop kleuters naar de wereld kijken is zo fascinerend en inspirerend. En daarom vindt 4Hoog samen beleven zo belangrijk. Niet alleen voor kleuters, maar evenzeer voor hun volwassenen.

Een kleuter is een wit blad.
Kleutertheater is geen kinderspel.