Voor scholen


4Hoog tracht zoveel mogelijk kinderen van kleins af aan in contact brengen met theater.

Scholen en leerkrachten zijn hierin voor 4Hoog een heel belangrijke partner, want alle kinderen gaan naar school, ongeacht hun achtergrond of financiële thuissituatie.
Kinderen via school in contact brengen met theater is een must. Niet elke ouder heeft de tijd, het geld of de interesse om met zijn of haar kind naar theater te gaan.

4Hoog kiest er dan ook bewust voor om veel schoolvoorstellingen te spelen en biedt scholen en leerkrachten enkele tools en handvaten aan voor leerkrachten om kleuters en jonge kinderen te laten kennis maken met kwalitatief theater: