Voor scholen - Ouderblaadjes


Bij de doosjes van 4Hoog hoort een digitaal ouderblaadje. Dat kunnen de leerkrachten na de schoolvoorstelling aan de ouders bezorgen. Hierop staat welke voorstelling hun kleuter met de klas zag, waar die over ging en hoe ze met hun kleuter hier even kunnen over praten thuis. Of voor zij die zin hebben... samen iets creatiefs doen!